Wat is de beste leeftijd voor een Golden Retriever pup om het nest te verlaten?

Als je een Golden Retriever puppy te vroeg bij zijn moeder weghaalt, kan tot veel problemen leiden. Eetenschappelijk onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het te vroeg wegnemen van een puppy bij zijn moeder en nestgenoten leidt tot een grotere kans op gedrags- en persoonlijkheidsproblemen op latere leeftijd.

Wat is de beste leeftijd voor een Golden Retriever pup om het nest te verlaten? Read More »