Browsing Tag

Golden Retriever pup

Golden Retriever pup
Nieuws

Wat is de beste leeftijd voor een Golden Retriever pup om het nest te verlaten?

Als je een Golden Retriever puppy te vroeg bij zijn moeder weghaalt, kan tot veel problemen leiden. Eetenschappelijk onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het te vroeg wegnemen van een puppy bij zijn moeder en nestgenoten leidt tot een grotere kans op gedrags- en persoonlijkheidsproblemen op latere leeftijd.

Top tip:
Ben je je aan het voorbereiden op de komst van je pup? Het opvoeden van een Golden Retriever pup is niet zo makkelijk als het lijkt, en zonder de nodige kennis, kun je makkelijk cruciale fouten maken. Lees je in over puppy’s en het trainen van pups met het boek ‘Welkom Puppy’ van Joke Monteny.

Lees Meer