Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die we besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen we de volledigheid, juistheid of continue actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site niet garanderen. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik van de site of de (on) toegankelijkheid van de site.

Beschuldigingen en meningen uitgedrukt in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site zijn die van de auteur (s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of internetprovider.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of garantie met betrekking tot de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

We garanderen noch ondersteunen producten of diensten die op deze site worden genoemd, noch garanderen we claims van de fabrikant van dergelijke producten. Daartoe wordt de gebruiker van deze site altijd geadviseerd om onafhankelijke informatie te verkrijgen en/of onderzoek te doen voor het gebruik van informatie verkregen via deze site.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. We behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site vind je een aantal links naar andere websites.

Houd er rekening mee dat we commissies kunnen ontvangen wanneer u op onze links klikt en aankopen doet. Dit heeft echter geen invloed op onze beoordelingen en vergelijkingen. We doen ons best om de zaken eerlijk en evenwichtig te houden, zodat we u kunnen helpen de beste keuze te maken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de manier waarop die sites omgaan met uw (persoons) gegevens. Lees het privacybeleid, de disclaimer, de copyrightvermelding en eventuele voorwaarden van de site die u bezoekt.

Scroll naar boven